پاور پوینت حسابداری صنعتی 2

قیمت: 15000 تومان

به نام خدا

سلام

نام پروژه: پاور پوینت حسابداری صنعتی 2

تعداد اسلاید:296


فصل اول

هزینه یابی مرحله ای پیشرفته .

2- اهداف یادگیری

1- نحوه بوجود آمدن ضایعات در هزینه یابی مرحله ای

2- ضایعات عادی را از ضایعات غیر عادی (فوق العاده ) متمایز نمایید.


3- در صورت بروز ضایعات عادی بهای تمام شده محصولات سالم را محاسبه کنید

4- در صورت بروز ضایعات فوق العاده بهای تمام شد ضایعات رامحاسبه کنید.

5- در جدول معادل آماد تکیمل شده انواع ضایعات را عمل نمایید.


3- ضایعات به دلایل مختلف به وجود می آید.

1-ضایعت قراضه

2- ضایعات پسمانده ها

3- ضایعات قابل برگشت

4- ضایعات خرده ریز یا آشغال


4- مقاطع تشخیص ضایعات در فرآیند تولید.

ضایعات به طور گسته در فرآیند تولید به وجود می آیند

مقاطع بروز ضایعات از قبل مشخص می گردد

وقوع ضایعات خارج از کنترل مدیریت بوده و اجتناب ناپذیر است ضایعات از نقطه نظر برنامه ریزی و کنترل مدیران حائز اهمیت است.........................

خرید        سوال از فروشنده